Průmyslová a dopravní dálková ovládání

OBOUSMĚRNÝ PŘENOS DAT / POVELŮ

ovladač/datový transceiver = vysílač+přijímač    řízený stroj/datový transceiver = přijímač+vysílač

1.     Dálková ovládání lokomotiv a kolejových vozidel

D0L TxRx ant[1].pngvýchozí provedení s označením DOL850 / DOL42PR / OPL99   ►►

přenos povelů a zpětných informací přes rozhraní relé/optrony nebo seriové rozhraní (CAN / RS422):      řízení směru s kontrolou chyby,  řízení výkonu v BINÁRNÍM nebo GRAYOVĚ kódu, samočinná (vlaková) brzda odbrzdění/brzdění a účinné brzděnípřímočinná (lokomotivní) brzda odbrzdění/brzdění a brzdění s výkonem,   houkačka, píšťala, pískování,      případně další, uživatelem vyžádané funkce 

AKTIVNÍ (NOUZOVÝ/“ruční“) STOP, PASIVNÍ ("automatický") STOP,   kontrola „bdělosti“ obsluhy 

zpětné informace pro obsluhu indikované na vysílači: automatická výluka (AV), tlak v brzdových válcích, požár, sdružená porucha, poloha (kritické naklonění vysílače - MAN DOWN)skluz, rychlost, jízda (sepnutí trakce) 

 

2.       Další obousměrné systémy s "uživatelsky přizpůsobenými" základními bloky, používané k řízení stavebních strojů a manipulačních technologií 

IO.pngPK.pngTP.pngMP.png

 zákaznická (uživatelská) provedení vycházející technologicky a systémově z původních DOL -  v rámci předvýrobní přípravy jsou přizpůsobena požadavkům a potřebám konkrétních uživatelů -  rozšířená nabídka ovládacích a indikačních prvků - možnost zadávání a přenosu analogových (spojitých) veličin - řešení skříněk koncových zařízení systému ("vysílač" a "přijímač") je možné přizpůsobit podmínkám konkrétního použití 

 příklady již realizovaných "uživatelsky přizpůsobených" ovládacích panelů systému DOL   >>

  

 3.  Použití základních dílů technologie DOL pro obousměrný bezkontaktní přenos dat/povelů/informací ve "vyšších" řídicích systemech. 

OE_princip.png

 

Zpravidla jde o dodávku samostatných, mechanicky a klimatických odolných bloků radiových/datových transceiverů,  s galvanicky oddělenými vstupy a výstupy, konfigurovanými  podle zákaznické specifikace. Radiový blok je na straně "vysílače" obvykle zabudovaný do řídicího pultu, jehož ovládací a indikační prvky jsou připojeny ke vstupům/výstupům transceiveru. Na "přijímací" straně je radiový blok zpravidla zabudovaný přímo do skříně rozvaděče řízeného mechanismu. Součástí takové dodávky jsou smozřejně také odpovídající sestavy antén.  

 

Příklad realizace: systém DOL 42 OEovládání modernizovaného "lodního výtahu" na přehradě Orlík              . 

 

Menu

Česky English Russian