Průmyslová a dopravní dálková ovládání

 

 DO33_all240131.pngDÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ  ►           rdst KENWOOD 2.png  RADIOSTANICE  ►             anteny_all_33.png ANTÉNY   ►                            

 

TRS   Pardubice

Firma TRS s.r.o. je pokračovatelem dlouholeté tradicie vývoje, výroby a dodávek radiokomunikační a radiolokační techniky "z Pardubic".

Při svém vzniku v roce 1995 se  TRS s.r.o. orientovala především na aplikace importovaných zařízení pro dopravní komunikační systémy a drobné doplňky vlastní výroby, související s tímto oborem.

Profesní orientace pracovníků firmy a jejích smluvních partnerů, spolu s rozvíjejícími se kapitálovými možnostmi, umožnila rozšířit spektrum poskytovaných služeb tak,  aby vyhověly požadavkům libovolného zákazníka a vlastnostem jeho komunikačního systému.

Proto velmi záhy po svém vzniku zahájila  serii zdánlivě odtržitých akcí v oblasti akvizice, projektování a výstavby základnových bodů pro operátory sítí GSM. Zkušenosti získané při těchto již ukončených akcích  zůstávají pro firmu a její interní provoz stále aktuální.

Souběžně pokračoval vývoj vlastních zařízení a tak již v roce 1998 byly zavedeny do výroby první sestavy profesionálních systémů dálkových ovládání  kolejových vozidel, stavebních a těžebních mechanizmů.  Na jejich výrobu pak bezprostředně navázala vlastní produkce antén a anténních sestav, zejména pro aplikace vyžadující zvýšenou mechanickou a elektrickou odolnost. 

V roce 2000 se pak produkce firmy rozšířila svoji nabídku o první unikátní systém radiového dálkového ovládání do výbušného prostředí

V současné době jsou již dodávány třetí a v některých případech i čtvrté modernizované verze původních výrobků!

Od roku 2012 je TRS s.r.o. členem konsorcia projektu „Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií“, vedeného katedrou radiotechniky FE ČVUT Praha.

 V současné době se TRS s.r.o. podílí také na projektu "Výzkum provozních aspektů inteligentního konce vlaku" vedeného Fakultou dopravy ČVUT 

 

TRS s.r.o. používá certifikovaný a pravidelně auditovaný systém řízení kvality ISO 9001.

Sledování kvality produktů pro odvětví kolejové dopravy je přizpůsobeno požadavkům periodicky obnovovaného  osvědčení dodavatele Českých drah

Pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu je zaveden zpřísněný systém řízení kvality, podle certifikátů  IECEx QAR ATEX Q  

 

 

s případnými dotazy nás kontaktujte    ipo-logo.png ► 

Menu

Česky English Russian